Sve vesti

Sve vesti

19.12.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 49 pregleda. Za 29 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 7 lica. Na dan 19.12.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 68 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

18.12.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 54 pregleda. Za 33 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 3 lica. Na dan 18.12.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 70 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

U Despotovcu danas počelo grejanje na gas

Danas je pušten gas za sve korisnike u Despotovcu koji su se priključili na distributivnu gasovodnu mrežu, Za sada je u gradu priključeno osam domaćinstava, a u narednom periodu će biti priključeni i svi oni potrošači koji su i koji će potpisati Ugovor o priključenju na distributivni sistem sa Javnim …

Detaljnije

17.12.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 55 pregleda. Za 31 lice je utvrđeno da ispunjava kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 9 lica. Na dan 17.12.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 74 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

16.12.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 52 pregleda. Za 29 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 7 lica. Na dan 16.12.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 75 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

15.12.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 55 pregleda. Za 30 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus je bilo pozitivno jedno lice. Na dan 15.12.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 75 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

Lipovica dobila novo sportsko društvo

Nakon višegodišnjeg odsustva sa sportskih dešavanja naše opštine, Lipovica dobila novo sportsko društvo ,,Lipovica“. Domaćini ovog sela, njih pedesetak raznovrsne dobi, na osnivačkoj skupštini 11.12.2021. godine okupili su se i doneli osnivački akt i Statut sportskog društva, izabrali Upravni i Nadzorni odbor i postavili generalnog sekretara. Za predsednika sportskog društva …

Detaljnije

14.12.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 66 pregleda. Za 31 lice je utvrđeno da ispunjava kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 5 lica. Na dan 14.12.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 86 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

13.12.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 38 pregleda. Za 29 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 4 lica. Na dan 13.12.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 91 lice je pozitivno na virus …

Detaljnije

12.12.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 56 pregleda. Za 24 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 2 lica. Na dan 12.12.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 98 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije