Sve vesti

Sve vesti

28.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 27 pregleda. Za 20 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 2 lica. Na dan 28.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 48 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

26.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 56 pregleda. Za 27 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 5 lica. Na dan 26.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 42 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije

25.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 104 pregleda. Za 68 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 7 lica Na dan 25.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 41 lice je pozitivno na virus …

Detaljnije

23.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 75 pregleda. Za 55 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 7 lica. Na dan 23.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 39 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

21.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 48 pregleda. Za 34 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus je bilo pozitivno jedno lice. Na dan 21.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 42 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

19.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 63 pregleda. Za 40 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 4 lica. Na dan 19.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 49 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije

18.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 89 pregleda. Za 63 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 8 lica. Na dan 18.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 54 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije

17.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljen 71 pregled. Za 47 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 8 lica. Na dan 17.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 51 lice je pozitivno na virus …

Detaljnije

16.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 60 pregleda. Za 41 lice je utvrđeno da ispunjava kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 7 lica. Na dan 16.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 47 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije

15.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 73 pregleda. Za 57 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 9 lica. Na dan 15.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 49 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije