COVID19

COVID19

12.02.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljen 21 pregled. Za 11 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus nije bilo pozitivnih lica. Na dan 12.02.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac rеgistrоvаn je ukupno 61 slučај оbоlеlih оd …

Detaljnije

11.02.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 53 pregleda. Za 21 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 9 lica. Na dan 11.02.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac rеgistrоvаn je ukupno 61 slučај оbоlеlih …

Detaljnije

10.02.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 45 pregleda. Za 24 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 2 lica. Na dan 10.02.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac rеgistrоvаno je ukupno 54 slučајa оbоlеlih …

Detaljnije

09.02.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 57 pregleda. Za 12 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 2 lica. Na dan 09.02.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac rеgistrоvаno je ukupno 60 slučајa оbоlеlih …

Detaljnije

08.02.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 16 pregleda. Za 13 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus je bilo pozitivno 6 lica. S obzirom da je određenom broju lica istekla propisana mera izolacije, zbog čega se …

Detaljnije

07.02.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 11 pregleda. Za 7 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus je bilo pozitivno jedno lice. Na dan 07.02.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac rеgistrоvаno je ukupno 81 slučајa оbоlеlih …

Detaljnije

06.02.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 48 pregleda. Za 18 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 3 lica. Na dan 06.02.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac rеgistrоvаno je ukupno 87 slučајa оbоlеlih …

Detaljnije

05.02.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 52 pregleda. Za 13 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 2 lica. Na dan 05.02.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac rеgistrоvаno je ukupno 89 slučајa оbоlеlih …

Detaljnije

04.02.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 48 pregleda. Za 15 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 3 lica. Na dan 04.02.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac rеgistrоvаno je ukupno 92 slučајa оbоlеlih …

Detaljnije

03.02.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 56 pregleda. Za 20 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 5 lica. Na dan 03.02.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac rеgistrоvаno je ukupno 94 slučајa оbоlеlih …

Detaljnije