COVID19

COVID19

16.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 60 pregleda. Za 41 lice je utvrđeno da ispunjava kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 7 lica. Na dan 16.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 47 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije

15.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 73 pregleda. Za 57 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 9 lica. Na dan 15.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 49 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije

14.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 30 pregleda. Za 18 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 7 lica. Na dan 14.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 41 lice je pozitivno na virus …

Detaljnije

13.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 52 pregleda. Za 43 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 7 lica. Na dan 13.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 38 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije

12.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juce je obavljeno 86 pregleda. Za 48 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 9 lica. Na dan 12.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 41 lice je pozitivno na virus …

Detaljnije

11.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juce je obavljeno 42 pregleda. Za 37 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 5 lica. Na dan 11.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 43 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije

10.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 46 pregleda. Za 25 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 4 lica. Na dan 10.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 41 lice je pozitivno na virus …

Detaljnije

09.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 50 pregleda. Za 32 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 9 lica. Na dan 09.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 46 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

08.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljen 61 pregled. Za 39 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus je bilo pozitivno jedno lice. Na dan 08.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 39 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

07.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 32 pregleda. Za 15 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 3 lica. Na dan 07.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 43 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije