ODRŽANA OSAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE DESPOTOVAC

Osamnaesta sednica Skupštine opštine Despotovac održana je u petak, 31. marta 2023. godine, u sali Skupštine opštine Despotovac, u zgradi Centra za kulturu u Despotovcu. Sednici je pored predsednika Skupštine opštine, Zlatka Marjanovića, predsednika opštine, Nikole Nikolića, prisustvovalo dvadeset sedmoro odbornika.
Na sednici se raspravljalo po sledećem dnevnom redu:
1. Predlog odluke o donošenju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Despotovac za 2023. godinu;
2. Predlog odluke o donošenju operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji opštine Despotovac za 2023. godinu;
3. Predlog odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za zaštitu prirode, razvoj turizma i ugostiteljstvo ”Resavska pećina”, čiji je osnivač opština Despotovac;
4. Predlog Odluke o pristupanju izrade Programa razvoja turizma destinacije Despotovac-Paraćin-Ćuprija;
5. Predlog odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju objekata za potrebe turizma sa svim pratećim sadržajima u K.O. Brestovo, opština Despotovac;
6. Predloga odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju kompleksa objekata u funkciji turizma sa pratećim sadržajima na k.p. br. 716/1, 726, 725, 724, 723, 722, 738, 737, 741, 743 i 715/3, sve K.O. Jelovac u opštini Despotovac;
7. Predlog odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju kompleksa objekata u funkciji turizma sa pratećim sadržajima na kp. br. 2077, 2088/2 i 2075/3 sve K.O. Jelovac u opštini Despotovac;
8. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na dopunu Izveštaja o tržišnoj proceni imovine JP „Resavska pećina“;
9. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o povećanju osnovnog kapitala unošenjem nenovčanog uloga u Javnom preduzeću za zaštitu prirode, razvoj turizma i ugostiteljstvo „Resavska pećina“ Despotovac ;
10. Predlog Odluke o izmeni i dopuni odluke o promeni odluke o osnivanju Javnog preduzeća za zaštitu prirode, razvoj turizma i ugostiteljstvo „Resavska pećina“ Despotovac;
11. Predlog Odluke o davanju saglasnosti JP „Resavska pećina“ da se upiše kao vlasnik nepokretnosti ;
12. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Narodne biblioteke „Resavska škola“ Despotovac ;
13. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem Narodne biblioteke ”Resavska škola” Despotovac za 2023. godinu;
14. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu sa Finansijskim izveštajem Centra za socijalni rad ”Despotovac” Despotovac za 2022. godinu;
15. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu sa izveštajem o finansijskom poslovanju Crvenog krsta Despotovac za 2022. godinu;
16. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu sa Finansijskim izveštajem Ustanove za sport ”Sportske organizacije Despotovac” Despotovac za 2022. godinu;
17. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu sa Finansijskim izveštajem Pravobranilaštva opštine Despotovac 2022. godinu;
18. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem Centra za kulturu ”Sveti Stefan, despot srpski” Despotovac za 2023. godinu;
19. Donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Opštinskog štaba za vanredne situacije;
20. Pitanja i predlozi

O donešenim odlukama, rešenjima i javnim konkursima sa sednice Skupštine opštine Despotovac, možete saznati više na sledećem linku:

https://www.despotovac.rs/images/stories/Glasnik%20broj%204%20-%202023.pdf

 

O nama M. L.

Proverite još

DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA “SREĆNO” IZ ĆUPRIJE, PREDSTAVLJEN UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA DESPOTOVAČKOG KRAJA

Dom učenika srednjih škola “Srećno” iz Ćuprije, predstavljen učenicima osnovnih škola u Velikom Popoviću, Plažanu, …