POPIS POLJOPRIVREDE 2023

Obaveštavaju se građani zainteresovani za rad u popisu u svojstvu popisivača da se prijave u periodu od 15. avgusta 2023.godine (od 8 časova) do 21.avgusta (do 20 časova) 2023.godine, preko aplikacije koja je dostupna samo na sajtovima Zavoda za statistiku http://www.stat.gov.rshttp://popispoljoprivrede.stat.gov.rs .

Opšti uslovi koje kandidati treba da ostvare:
– državljanstvo Republike Srbije,
– prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji;
– najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;
– stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje;
– da nije osuđivan, da protiv njega nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Podrazumeva se poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) i mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja.

Detaljnije informacije o zadacima i procedurama za izbor kandidata dostupne su na sajtu Zavoda.

O nama M. L.

Proverite još

U TOKU JE POPIS POLJOPRIVREDE

Popis poljoprivrede, sprovodi se od 01. oktobra do 15. decembra u skladu sa odredbama Zakona …