DOM ZDRAVLJA U DESPOTOVCU PRIMIO SEDMORO RADNIKA U STALNI RADNI ODNOS

U sredu, 12. jula 2023. godine, sedmoro radnika potpisalo je ugovore o stalnom radnom odnosu sa Domom zdravlja Despotovac. U stalni radni odnos su primljena dva doktora, Miloš Avramović i Nebojša Đorđević, tri medicinske sestre, Jovana Gvozdenović, Tamara Milosavljević, Milica Milojević i medicinski tehničar Nemanja Milošević, pored medicinskih radnika u stalni radni odnos je primljen i vozač Đorđe Miloradović.
„Opština Despotovac ulaže ogroman trud i napor da bi poboljšala zdravstvene usluge u našoj opštini. Dom zdravlja je nedavno rekonstruisan i jedan je od najlepših u pomoravskom kraju, ako ne i šire. Pored toga, ovo pojačanje u smislu kadrova doprineće sigurno da građani opštine Despotovac imaju bolju zdravstvenu negu i zaštitu. Značajno je da napomenemo da je i četrnaestoro lekara našeg Doma zdravlja na specijalizaciji i da svakodnevno radimo na tome da pored zdravstvenihi svi ostali uslovi za život naših građana budu bolji“, rekao je predsednik opštine Despotovac, dr Zlatko Marjanović, nakon čestitki radnicima koji su potpisali ugovore.
“Ovo radimo zbog stanovnika naše opštine, verujemo da će ovi mladi ljudi koji su dobili posao moći da unaprede ustanovu Doma zdravlja, i da će naš Dom zdravlja biti jedan od boljih u regionu, kako u estetskom smislu, tako i u kadrovskom. Poželeo bih svima uspešan rad i dug radni vek i da u skladu sa svojim obrazovanjem pomažu ljudima u našoj opštini“, dodao je Nikola Nikolić, predsednik Skupštine opštine Despotovac.
Tokom poslednje 3 godine,ako računamo i novozaposlene,u Domu zdravlja Despotovac, trideset i petoro radnika i saradnika potpisalo je ugovore i zasnovalo radni odnos na neodređeno radno vreme.

 

O nama M. L.

Proverite još

OBAVEŠTENjE ZA GRAĐANE O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI ZA IZBEGLICE IZ BIH I R. HRVATSKE I INTERNO RASELjENA LICA SA KOSOVA I METOHIJE

  Pravnici Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć održaće sastanak sa svim zainteresovanim licima u petak …