Одлука о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Деспотовац

Ј А В Н И  П О З И В 

за избор директних корисника (привредних субјеката) који учествују у

спровођењу мера породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 на територији општине Деспотовац

  1. Дана 03.06.2022. расписан је Јавни позив за избор директних корисника (привредних субјеката) који учествују у спровођењу мера породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 на територији општине Деспотовац
  2. Мере енергетске санације у домаћинствима, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Деспотовац.
  3.  Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Деспотовац.
  4. Пријаве доставити поштом на адресу Општина Деспотовац – Комисија за реализацију мера енергетске санације, ул. Милосава Здравковића Ресавца бр. 4, 35213 Деспотовац или лично, на писарници Општинске управе општине Деспотовац.Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања закључно са 20.06.2022године.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 035/611-117 и на е-mail: opstina@despotovac.rs. 

Јавни позив, објављен на сајту Општинске Управе Деспотовац:

https://www.despotovac.rs/images/stories/Javni%20poziv%20za%20izbor%20direktnih%20korisnika%20teritoriji%20opstine%20Despotovac.doc

O nama Marina Veličković

Proverite još

PREVENTIVNI PREGLEDI U DOMU ZDRAVLJA U DESPOTOVCU NEDELJA 21.APRIL  

U nedelju 21. aprila 2024. godine, u Domu zdravlja u Despotovcu biće organizovani preventivni pregledi. …