Servisne informacije

Servisne informacije

03.11.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 122 pregleda. Za 51 lice je utvrđeno da ispunjava kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 17 lica. Na dan 03.11.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 230 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije

02.11.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 136 pregleda. Za 68 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 19 lica. Na dan 02.11.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 230 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

01.11.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 77 pregleda. Za 35 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 18 lica. Na dan 01.11.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 221 lice je pozitivno na virus …

Detaljnije

31.10.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 88 pregleda. Za 55 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 17 lica. Na dan 31.10.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 211 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

30.10.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 132 pregleda. Za 63 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 24 lica. Na dan 30.10.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 200 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije

29.10.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 112 pregleda. Za 61 lice je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 12 lica. Na dan 29.10.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 187 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije

28.10.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 127 pregleda. Za 56 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 16 lica. Na dan 28.10.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 187 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije

27.10.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 143 pregleda. Za 72 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 18 lica. Na dan 27.10.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 184 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije

SAOPŠTENJE: Opštinska uprava Despotovac – odeljenje za inspekcijske poslove

Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, 05 Broj: 110-9739/2021, objavljene u „Sl. glasniku RS“, broj 99 od dana 22.10.2021. godine, određuju se posebne mere zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 koje se kontrolišu od 25.10.2021. godine: 1. U …

Detaljnije