Servisne informacije

Servisne informacije

21.12.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 64 pregleda. Za 42 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 3 lica. Na dan 21.12.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 67 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

20.12.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljen 31 pregled. Za 13 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 4 lica. Na dan 20.12.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 69 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

19.12.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 49 pregleda. Za 29 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 7 lica. Na dan 19.12.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 68 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

18.12.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 54 pregleda. Za 33 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 3 lica. Na dan 18.12.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 70 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

17.12.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 55 pregleda. Za 31 lice je utvrđeno da ispunjava kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 9 lica. Na dan 17.12.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 74 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

16.12.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 52 pregleda. Za 29 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 7 lica. Na dan 16.12.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 75 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

15.12.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 55 pregleda. Za 30 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus je bilo pozitivno jedno lice. Na dan 15.12.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 75 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

14.12.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 66 pregleda. Za 31 lice je utvrđeno da ispunjava kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 5 lica. Na dan 14.12.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 86 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

13.12.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 38 pregleda. Za 29 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 4 lica. Na dan 13.12.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 91 lice je pozitivno na virus …

Detaljnije

12.12.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 56 pregleda. Za 24 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 2 lica. Na dan 12.12.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac 98 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije