REALIZOVANI PROJEKTI U RESAVSKOJ PEĆINI

Soptvenim sredstvima i subvencionisanim sredstvima Ministarstva zaštite životne sredine, JP „Resavska pećina je predhodnom periodu, kako navodi direktorka Ana Nešić-Bogdanović, realizovala sledeće projekte:

 Rekonstrukcija i postavljanje novog staklenog objekta za prodaju ulaznica, na Spomeniku prirode „Resavska pećina“,
 Završena istraživanja lampenflore u Resavskoj pećini,
 Završena su istraživanja insekata i drugih beskičmenjka u Resavskoj pećini,
 Sanirana je platforma na izvoru Velikog vrela, na Spomeniku prirode hidrokompleks „Lisine“,
 Sanirani mostovi na pešačkoj stazi na Spomeniku prirode hidrokompleks „Lisine“,
 Završen je projekat monitoringa „Velikog vrela“ na Spomeniku prirode hidrokompleks „Lisine“,
 Završena je izrada Studije biodiverziteta na Spomeniku prirode hidrokompleks „Lisine“

 

O nama Marina Veličković

Proverite još

U TOKU JE POPIS POLJOPRIVREDE

Popis poljoprivrede, sprovodi se od 01. oktobra do 15. decembra u skladu sa odredbama Zakona …