PREMINULA PROF.DR GORDANA JOVANOVIĆ

U petak, 17. maja 2024. godine, u Beogradu je preminula prof. dr Gordana Jovanović, gradjani će moći da se oproste od Gordane u četvrtak, 23. maja, u kapeli na groblju u Despotovcu od 10:00h, a sahrana će se obaviti u 13:00h, na groblju u Despotovcu.

Gordana je bila redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dugogodišnji saradnik Staroslovenističkog odseka Instituta za srpski jezik SANU, ugledni slavista i medijevista.
Rođena je u Despotovcu 29. januara 1940. godine. Završila je gimnaziju u Ćupriji, a diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na grupama za ruski jezik i poljski jezik i književnost. Nastavni rad u slavistici započinje kao lektor za ruski jezik na Filozofskom fakultetu u Prištini. Dobija stipendiju za doktorske studije na Jagjelonskom univerzitetu u Krakovu, na kom je 1969. i doktorirala na jeziku Janičarevih uspomena Konstantina Mihailovića iz Ostrovice. Bila je lektor za srpskohrvatski jezik na Katedri za slavistiku pomenutog univerziteta do 1971. godine. Po povratku u Beograd 1972. počinje da radi u Institutu za srpskohrvatski jezik SANU. Na Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu prelazi 1978. godine u zvanje docenta, a u zvanje redovnog profesora izabrana je 1989. godine. Kao honorarni nastavnik predavala je i na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Penzionisana je 2007. godine, ali je nauci ostala predana do pred kraj života, što istražujući srpsko srednjovekovno nasleđe, što izgrađujući naučni kadar, organizujući skupove i uređujući knjige.
U Institutu za srpski jezik SANU obavljala je dužnost predsednika Naučnog veća i rukovodila je Staroslovenističkim odsekom od 2005. do 2011. godine. Na Filološkom fakultetu u Beogradu bila je upravnik Centra za postdiplomske studije, upravnik Odseka za slavistiku, član Saveta Međunarodnog slavističkog centra, predsednik Jugoslovenskog slavističkog komiteta, predsednik Slavističkog društva Srbije. Bila je član dvaju Akademijinih odbora – Staroslovenskog odbora SANU i Odbora za izvore srpskog prava, kao i član Komisije za crkvenoslovenske rečnike pri Međunarodnom komitetu slavista. Bila je u sastavu brojnih uredništava periodičnih publikacija i zbornika, te mentor za veći broj magistarskih i doktorskih teza.
Priredila je kritičko izdanje Miroslavljevog jevanđelja sa Nikolom Rodićem, prevela delove spisa Skazanije o pismeneh i Žitije despota Stefana Lazarevića od Konstantina Kostenečkog, uredila oglednu svesku Srpskoslovenskog rečnika jevanđelja. Njena bibliografija broji preko 170 jedinica.
Dobitnik je više nagrada za doprinos nauci.
Zavičaju se odužila na jedinstven način vršeći od 2011. godine dužnost predsednika Programskog saveta manifestacije Dani srpskoga duhovnog preobraženja i glavnog urednika serije tematskih zbornika Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti, u okviru koje je uredila dvanaest knjiga.
Njenim odlaskom srpska filologija, ali i slavistika u celini, izgubila je znamenitog naučnika, a njena Resava svoga ambasadora na polju nauke i kulture.

O nama M. L.

Proverite još

PREMIJERA DEČIJE PREDSTAVE “HOBIT” U DESPOTOVCU

U petak, 14. juna, u 20:00 časova, u sali Centra za kulturu „Sveti Stefan, despot …