OBAVEŠTENJE POVODOM GAĐANJA NA PASULJANSKIM LIVADAMA

Vojska Srbije obaveštava javnost da će od 7. do 30. juna 2024. godine, u periodu od 06:00 do 20:00 časova, biti izvođena gađanja iz naoružanja na poligonu “Pasuljanske livade”.
Za saobraćaj će u ovom periodu biti zatvoreni putevi: Sisevac – Velika Papratna, „Pasuljanske livade“ – Troglam bara – Mala Brezovica – Velika Brezovica, Resavica – Nekudovo – Valkaluci i Senjski Rudnik – Drenova glava – Troglam bara.
U zoni vojnih gađanja je zabranjeno kretanje ljudi i motornih vozila i neophodna je evakuacija životinja. Granice opasnog područja će biti obeležene crvenim barjacima a na prilaznim putevima će biti postavljena straža. Završetak gađanja označiće se skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem stražara.
Zabranjeno je svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova jer je to opasno po život. Pri nailasku na takva zrna obavezno o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili najbližu Komandu Vojske Srbije. Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem nerasprsnutih zrna i njihovih delova.
Eventualna materijalna šteta nastala usled navedenih vojnih aktivnosti može se prijaviti Komandi korisnika poligona dok traju gađanja, svakodnevno, do 20 sati.

O nama M. L.

Proverite još

PREMIJERA DEČIJE PREDSTAVE “HOBIT” U DESPOTOVCU

U petak, 14. juna, u 20:00 časova, u sali Centra za kulturu „Sveti Stefan, despot …

Оставите одговор