MOLE SE GRADJANI DA NE SPALJUJU BILJNE OSTATKE

Štab za vanredne situacije opstine Despotovac apelije na gradjane da ne spaljuju biljne ostatke u njivama zbog opasnosti od materijalne štete i ugrožavanja ljudi.

Za sve one koji ne budu poštovali ovaj apel odredjene su i kaznene mere, i to:

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice a pravno lice od 300.000 do 1.000.000 dinara.

Ukoliko se utvrdi :
– da je na poljoprivrednom gazdinstvu vršeno spaljivanje žetvenih ostataka,
– da je pričinjena šteta na usevima, sadnicama, kao i svako drugo oštećenje na poljoprivrednom zemljištu

O nama M. L.

Proverite još

OBAVEŠTENjE ZA GRAĐANE O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI ZA IZBEGLICE IZ BIH I R. HRVATSKE I INTERNO RASELjENA LICA SA KOSOVA I METOHIJE

  Pravnici Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć održaće sastanak sa svim zainteresovanim licima u petak …