BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ZA IZBEGLICE I RASELJENA LICA

Opština Despotovac u saradnji sa Kancelarijom za besplatnu pravnu pomoć poziva sva zainteresovana lica da se prijave za pravnu pomoć i to:

IZBEGLICE IZ BIH I R. HRVATSKE:
– Za pružanje pravnih saveta i pravne pomoći u pribavljanju dokumentacije za ostvarenje prava u R. Hrvatskoj i F. Bosne i Hercegovine.
– Za drugu pravnu pomoć.

INTERNO RASELjENA LICA SA KIM
– Za pružanje pravnih saveta i pravne pomoći u postupcima zaštite radnih, svojinskih i drugih imovinoskih prava na KIM.
– Za pravnu pomoć u pribavljanju dokumentacije na KIM.
– Za drugu pravnu pomoć.

KONTAKT TELEFONI KANCELARIJE ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ
0800/ 108-208 (BESPLATNA INFO LINIJA) I 018/ 24 32 72

Opština Despotovac obezbediće prostoriju za sastanke građana sa pravnicima Kancelarije u Despotovcu.

O nama M. L.

Proverite još

OBAVEŠTENjE ZA GRAĐANE O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI ZA IZBEGLICE IZ BIH I R. HRVATSKE I INTERNO RASELjENA LICA SA KOSOVA I METOHIJE

  Pravnici Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć održaće sastanak sa svim zainteresovanim licima u petak …