Održana osma sednica Skupštine Opštine Despotovac

Osma sednica Skupštine Opštine Despotovac održana je danas, 8.septembra 2021. godine, sa početkom u 12:00 časova u restoran sali Tehničke škole u Despotovcu. Skupštinom je predsedavao doktor Zlatko Marjanović.

Pored odbornika, sednici Skupštine prisustvovao je i predsednik Opštine Despotovac – Nikola Nikolić, zamenik predsednika opštine – Nenad Jovanović, kao i direktori i predstavnici Javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Despotovac.

Predsednik Skupštine Opštine Despotovac – doktor Zlatko Marjanović, utvrdio je da je prisutno 27 odbornika, te da Skupština Opštine može punovažno raditi i odlučivati, nakon čega je otvorio osmu sednicu.

Dnevni red je usvojen jednoglasno, “za” je glasalo svih 27 odbornika.

 

DNEVNI RED: 

 1. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Despotovac za period januar-jun 2021.godine i donošenje zaključka o usvajanju;
 2. Razmatranje Predloga rešenja o imenovaju direktora KSP “Stan” JP, Despotovac;
 3. Razmatranje Predloga odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju kompleksa objekta u funkciji turizma sa pratećim sadržajem na kp.br. 716/1, 726, 725, 724, 723, 722, 738, 737, 741, 743 i 715/3 sve u KO Jelovac u opštini Despotovac;
 4. Razmatranje Predloga odluke o dopuni odluke o finansijskoj podršci porodice sa decom;
 5. Razmatranje Predloga odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje opštine Despotovac;
 6. Razmatranje Predloga rešenja o razrešenju člana Školskog odbora OŠ “Despot Stefan Visoki” iz Despotovca;
 7. Razmatranje Predloga rešenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ “Despot Stefan Visoki” iz Despotovca;
 8. Razmatranje Predloga rešenja o razrešenju člana Školskog odbora OŠ “Stevan Nemanja” iz Stenjevca;
 9. Razmatranje Predloga rešenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ “Stevan Nemanja” iz Stenjevca;
 10. Razmatranje Predloga rešenja o izboru članova Odbora za budžet i finansije;
 11. Razmatranje Predloga rešenja o izboru članova Odbora za urbanizam, saobraćaj, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine;
 12. Razmatranje Predloga rešenja o izboru članova Odbora za privredu, poljoprivredu i šumarstvo;
 13. Razmatranje Predloga rešenja o izboru članova Odbora za društvene delatnosti i omladinu;
 14. Razmatranje Predloga rešenja o izboru članova Odbora za rodnu ravnopravnost;
 15. Razmatranje Predloga rešenja o izboru članova Komisije za Statut i normativnu delatnost;
 16. Pitanja i predlozi.

Dvanaest tačaka dnevnog reda usvojeno je jednoglasno, dok je za preostale tri “za” glasalo 24 odbornika.

O nama Marina Veličković

Proverite još

U DOMU ZA STARA LICA U DESPOTOVCU PRVI PUT PROSLAVLJENA SLAVA USTANOVE

U ponedeljak, 12. februara 2024. godine, radnici i korisnici Doma za stara lica u Despotovcu …