JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR

Agencija za bezbednost saobraćaja
objavila je 30.08.2023. godine javni poziv
za subvencionisanu dodelu zaštitnog
rama za upotrebljavani traktor.

Tim povodom, pozivaju se sva
zainteresovana fizička i pravna lica
na teritoriji Republike Srbije koja
ispunjavaju uslove Uredbe o uslovima i
načinu sprovođenja subvencionisane
dodele zaštitnih ramova za
upotrebljavani traktor, da zaključno sa
30. septembrom 2023. godine podnesu zahtev
Agenciji za bezbednost saobraćaja.

Zahtevi za subvencionisanu dodelu
zaštitnog rama podnose se Agenciji u
zatvorenoj koverti na adresu: Bulevar
Mihaila Pupina br.2, 11070 Novi Beograd, sa
naznakom “Zahtev za subvencionisanu
dodelu novog zaštitnog rama”.

Modeli i tipovi traktora za koje se
vrši subvencionisana dodela ramova su:
IMT 533, IMT 539, IMT 540, IMT 542 i IMT 549.

Uslovi koje fizička lica kao
podnosioci zahteva za subvencionisanu
dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani
traktor moraju da ispune su:

* pravilno popunjen zahtev sa ličnim
podacima,
* potvrda da je lice izmirilo sve
obaveze po osnovu poreza na imovinu,
* fotokopija saobraćajne dozvole ili
drugog dokumenta kojim se potvrđuje da
je vozilo registrovano (u slučaju
opravdanih razloga kao što su
prestanak pravnih lica ili smrti
fizičkih lica od kojih su kupili vozilo
kao i gubitak računa zbog čega imaoci
neregistrovanih traktora nisu u
mogućnosti da pribave odgovarajući
dokaz o vlasništvu, poreklu vozila i
dokaz o izmirenim carinskim i poreskim
obavezama za vozilo, potrebna je izjava
potvrđena potpisima dva svedoka i
overena od strane nadležnog organa o
posedu od 5 godina za traktor koji je
star najmanje 10 godina),
* fotografija prednje strane traktora
za koji se podnosi zahtev,
* dokaz o izmirenim troškovima
propisanih administrativnih taksi u
iznosu od 1.040,00 dinara,
* potvrde koje se dostavljaju uz zahtev
za subvencionisanu dodelu zaštitnog
rama ne mogu biti starije od 30 dana od
dana podnošenja zahteva,
* sva dokumenta koja se dostavljaju uz
zahtev moraju da glase isključivo na
podnosioca zahteva i prilažu se u
originalu ili overenoj kopiji.

Javni poziv sa pratećim formularima za
podnošenje zahteva se nalazi na sajtu
Agencije: https://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-subvencionisanu-dodelu-zastitnog-rama-za-upotrebljavani-traktor

Podsećamo da je jedna od glavnih mera
za smanjenje broja stradanja usled
prevrtanja i pokušaj minimiziranja
povreda vozača traktora, kada dođe do
nezgode, ugradnja ispitanih i odobrenih
zaštitnih struktura (ramova). Zaštitni
ram služi da pruži zaštitu vozača
traktora prilikom prevrtanja. U
Republici Srbiji, u protekle tri
godine, u saobraćajnim nezgodama u
kojima su učestvovali traktori,
izuzimajući nesreće van puteva (njive,
šume, livade), poginulo je 83, a povređeno
542 lica.

O nama M. L.

Proverite još

TRIBINA U ZNAK SEĆANJA NA RAT NA KOSOVU

Narodna biblioteka ,,Resavska škola”, u petak, 12. aprila, sa početkom od 19 časova, organizuje tribinu …