22.03.2021. Održana peta sednica Skupštine Opštine Despotovac

Peta sednica Skupštine Opštine Despotovac održana je danas, 22.marta 2021.godine, sa početkom u 10:00 časova u restoran sali Tehničke škole u Despotovcu. Skupštinom je predsedavao predsednik Skupštine Opštine – doktor Zlatko Marjanović. Sednici je prisustvovalo 27 odbornika, kao i predsednik opštine – Nikola Nikolić i zamenik predsednika opštine – Nenad Jovanović. Takođe, sednici su prisustvovali direktori javnih preduzeća i ustanova, koji su podneli izveštaje o radu iz svojih delatnosti.

D n e v n i  r e d: 

1) Razmatranje Predloga odluke o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u vidu zanimanja u oblsti kulture;
2) Razmatranje Predloga odluke o pristupanju izradi Plana deteljne regulacije za izgradnju turističkog kompleksa ne kp.br. 1371 i 1370 obe u K.O. Balajnac u opštini Despotovac;
3) Razmatranje Predloga odluke o otvaranju, ažuriranju i održavanju otvorenih podataka i skupova otvorenih podataka iz delokruga nadležnosti lokalne samouprave- opštine Despotovac;
4) Razmatranje Predloga odluke o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta Opštine Despotovac za 2020. godinu;
5) Razmatranje Predloga odluke o donošenju operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda na teritoriji opštine Despotovac za 2021. godinu;
6) Razmatranje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem za 2020. godinu Pravobranilaštva opštine Despotovac i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
7) Razmatranje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Centra za kulturu „Sveti Stefan, despot srpski“ Despotovac za 2020. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
8) Razmatranje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Narodne biblioteke „Resavska škola“ za 2020. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
9) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijski izveštaj Centra za socijalni rad „Despotovac“ za 2020. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na iste;
10) Razmatranje Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za socijalni rad „Despotovac“ i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti; (Izvestilac: v.d. direktor Danijela Lukić)
11) Razmatranje Izveštaja o radu Ustanove za sport „Sportska organizacija Despotovac“ sa Finansijskim izveštajem za 2020. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
12) Razmatranje Odluke o cenama usluga u „Sportskoj organizaciji Despotovac“i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na istu;
13) Razmatranje Izveštaja o radu i Izveštaja o finansijskom poslovanju Crvenog krsta Despotovac za 2020. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na iste;
14) Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Despotovac za 2020. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
15) Razmatranje Plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Despotovac za 2021. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
16) Razmatranje Predloga rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora „Sportske organizacije Despotovac“;
17) Razmatranje Predloga rešenja o razrešenju predsednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad „Despotovac“;
18) Razmatranje Predloga rešenja o imenovanju člana Školskog odbora osnovne škole „Đura Jakšić“ Plažane;
19) Razmatranje Predloga rešenja o razrešenju člana Školskog odbora osnovne škole „Vuk Karadžić“ Resavica
20) Pitanja i predlozi.

Sve tačke dnevnog reda su usvojene.

Direktori Centra za kulturu, Narodne biblioteke i Sportske organizacije podneli su Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za 2020.godinu. Hala je dobila konstantno grejanje, a u saradnji sa Lokalnom samoupravom i Ministarstvom omladine i sporta započeta je realizacija dela projekta obnove sportske hale. Zamenjeno je osvetljenje, pa je novim led sijalicama smanjena potrošnja električne enregije za 40%., istakao je v.d.direktora Igor Stojanović, koji je posebno želeo da istakne da su cene usluga ove ustanove najniže u Pomoravlju (korišćenje hale sportova, rekvizita…).

Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Despotovac podneo je Nikola Avramović, koji je istakao da je situacija u Domu za stara lica stabilna i da se ova ustanova postepeno vraća na uobičajen način rada.

Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije podneo je Slobodan Miljković, koji je na samom početku istakao da je prethodna godina bila najteža što se tiče vanrednih dešavanja. U prethodnom periodu Štab je usmerio rad na dalje podizanje kapaciteta snaga i sredstava za delovanje u elementarnim nepogodama i drugim nesrećama, kao i na daljoj doradi pravnih propisa radi lakšeg i efikasnijeg delovanja u vanrednim situacijama.

Izveštaj o radu Pravobranilaštva podnela je Renata Godić, kao i Stevan Mišković Izveštaj o radu Crvenog Krsta Despotovac.

V.D. direktora Doma zdravlja doktor – Miodrag Rajić izneo je podatke vezane za imunizaciju protiv covida19.

Na samom kraju, prisutima se obratio i predsednik opštine Nikola Nikolić, koji je sve upoznao sa projektima koji su u toku. Završen je projekat za izgradnju bazenu, a u toku je i završetak projekta za izgradnju Doma za učenike. Takođe, posebno je naveo da će 70% opštine biti pokriveno kanalizacionom mrežom, a sada u prvoj fazi biće izgrađena nova mreža, novi sistem u Despotovcu, Vojniku, kao i novi sistemi za prečišćavanje u Bukovcu, Lomnici, Milivi, Plažanu i Grabovici, o čemu ćemo naknadno detaljnije pisati.

O nama Marina Veličković

Proverite još

ODRŽANA 67. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE DESPOTOVAC

Danas je održana 67. sednica Opštinskog veća opštine Despotovac, u Maloj sali Opštinske uprave. Sednicom …