Testiranje na virus Covid-19 na lični zahtev građana

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je donelo odluku da svi građani koji žele, mogu o svom trošku da se testiraju na virus COVID-19 u primarnim ustanovama, odnosno u domovima zdravlja.

U Domu zdravlja u Despotovcu, okviru Ambulante za respiratorne infekcije je takođe moguće uzimanje brisa za testiranje građana na COVID-19 na lični zahtev.

Testiranje se vrši RT-PCR metodom i cena testiranja iznosi 6.000,00 dinara. Pre samog testiranja neophodno je da građani izvše uplatu na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a kao dokaz o uplati, prilikom dolaska na testiranje u obavezi su da sa sobom ponesu uplatnicu.

Termine za testiranje građani mogu zakazati na broj telefona: 035/611-210.

Instrukcija za uplatu sredstava za uslugu RT-PCR testiranja na prisustvo SARS-CoV2 na lični zahtev na podračun Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje broj 840-17750-34 – podračun za posebne namene RFZO – za usluge RT-PCR testiranja na prisustvo SARS-CoV2

Fizička lica

Uplatilac: Ime i prezime uplatioca, adresa stanovanja i mesto prebivališta

Svrha uplate: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

Primalac: Republički fond za zdravstveno osiguranje

Šifra plaćanja: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

Iznos: 6.000,00 dinara

Račun primaoca: 840-17750-34

Poziv na broj odobrenja (bez modela): JMBG uplatioca

Pravna lica

Uplatilac: Naziv i sedište pravnog lica

Svrha uplate: Usluga testiranja na prisustvo SARS-CoV2

Primalac: Republički fond za zdravstveno osiguranje

Šifra plaćanja: 290

Iznos: 6.000,00 dinara

Račun primaoca: 840-17750-34

Poziv na broj odobrenja (bez modela): PIB pravnog lica

Napomena: Ukoliko pravno lice upućuje sredstva za više zaposlenih lica – spisak lica sa JMBG.

 

Takođe, građani mogu da se testiraju na lični zahtev i otkriju da li imaju antitela na korona virus. Reč je o testiranju koje se radi analizom krvi. Instrukcije za uplatu:

Fizička lica

Uplatilac: Ime i prezime uplatioca, adresa stanovanja i mesto prebivališta

Svrha uplate: Usluga testiranja na At/Igm,IgG

Primalac: Republički fond za zdravstveno osiguranje

Šifra plaćanja: 189-gotovinski/290-bezgotovinski

Iznos: 1.200,00 dinara

Račun primaoca: 840-17750-34

Poziv na broj odobrenja (bez modela): JMBG uplatioca

 

O nama Marina Veličković

Proverite još

U TOKU JE POPIS POLJOPRIVREDE

Popis poljoprivrede, sprovodi se od 01. oktobra do 15. decembra u skladu sa odredbama Zakona …