Otpočeta sanacija divlje deponije između Plažana i Milive

U tоku prеthоdnе nеdеlје, rаdnici ЈKP “Stаn” su izvršili uklаnjаnjе оtpаdа sa puta, postavili zaštitnu ogradu i otpočeli sаnаciјu divlје dеpоniје kоја sе nаlаzi izmеđu sеlа Мilivе i Plаžаnа.

Оvа dеpоniја predstavlja višegodišnji problem na ovoj deonici puta. Iako je Lokalna samouprava više puta obavljala uklanjanje otpada, zbog neodgovornosti pojedinih građana deponija se opet formirala. Pored ekološkog problema, prilikom svakog novog formiranja divlje deponije, javlja se i problem u normalnom odvijanju saobraćaja, s obzirom da se otpad proširi na celu traku puta.

Lokalna samouprava opštine Despotovac je ograđivanjem prostora gde nastaje divlja deponija rešila problem koji nastaje u odvijanju saobraćaja. U narednom periodu će se izvršiti uklanjanje otpada i time će se i ekološki problem rešiti. Kako navode u Lokalnoj samoupravi, u narednom periodu izvršiće se nabavka kamera koje će biti postavljene na mestima gde je najveće skladištenje otpada, odnosno stvaranje divljih deponija, pa će se i na taj način pristupiri rešavanju problema.

Građani moraju da obustave dosadašnje navike istovara otpada po poljima. Ukoliko imaju veće količine postoje kontejneri za kabasti otpad. Za sve ostale informacije mogu se obratiti kompaniji FCC ASA.

#ČuvajmoPlanetu #SačuvajmoPrirodu

O nama Marina Veličković

Proverite još

DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA “SREĆNO” IZ ĆUPRIJE, PREDSTAVLJEN UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA DESPOTOVAČKOG KRAJA

Dom učenika srednjih škola “Srećno” iz Ćuprije, predstavljen učenicima osnovnih škola u Velikom Popoviću, Plažanu, …