Održana šesta sednica Skupštine Opštine Despotovac

Danas, 29.aprila 2021.godine, sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Tehničke škole održana je šesta sednica Skupštine Opštine Despotovac. Skupštinom je predsedavao predsednik Skupštine opštine – doktor Zlatko Marjanović. Sednici je, pored 27 odbornika, prisustvovao i predsednik opštine Despotovac – Nikola Nikolić.

Pre početka rada, odbornici su minutom ćutanja odali počast preminulom odborniku Milanu Bogdanoviću.

D n e v n i   r e d:

  1. Donošenje odluke o utvrđivanju prestanka mandata odbornika;
  2.  Razmatranje Predloga odluke o izmeni i dopuni Odluke o komunalnim delatnostima;
  3. Razmatranje Predloga odluke o upravljanju javnim parkiralištima;
  4. Razmatranje Predloga odluke o upravljanju grobljima i sahranjivanju;
  5. Razmatranje Predloga odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju objekata za potrebe turizma sa svim pratećim sadržajima na kp.br. 408/1, 408/2, 409, 412/1, 412/2 i 413 sve KO Brestovo u opštini Despotovac;
  6. Razmatranje Predloga odluke o donošenju godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Despotovac za 2021. godinu;
  7. Razmatranje Predloga odluke o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Despotovac;
  8. Razmatranje Predloga poslovnika o izmenama Poslovnika o radu Skupštine opštine Despotovac;
  9. Izbor predsednika Komisije za izbor, imenovanja i administrativne poslove;
  10. Pitanja i predlozi;

Sve tačke dnevnog reda su usvojene.

Za obavljanje ugostiteljske delatnosti  u baštama ugostiteljskih objekata otvorenog tipa, naknada će i u narednom periodu biti umanjena za 60% (do 31.10.2021. godine), a u prethodnom periodu ukinuta je i naknada za tezge na pijaci, što predstavlja vid pomoći lokalne samouprave zbog trenutne epidemiološke situacije.

Upravljanje grobljima i sahranjivanje na području gradskog naselja Despotovac i sela Vojnik i dalje je povereno KSP “Stan” JP, dok je u ostalim naseljenim mestima povereno mesnim zajednicama.

Predsednik opštine Despotovac Nikola Nikolić naveo je da je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima odobrila projekat za rekonstruisanje vodovodne mreže, i da se čekaju sredstva kako bi se započelo sa radovima.

“Opština je uradila i platila projekat, obezbeđena je i građevinska dozvola, samo se čeka početak radova. Trenutno je sve stalo zbog epidemiološke situacije, jer su sredstva u nekom trenutku povučena za izgradnju bolnica, što je i slučaj sa izgradnjom bazena. Međutim, radovi će, nadam se uskoro biti započeti, sve je trenutno stalo zbog situacije sa virusom”, istakao je Nikolić.

Vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja doktor Miodrag Rajić, upoznao je sve prisutne sa podacima vezanim za epidemiološku situaciju. U opštini Despotovac broj pozitivnih na korona virus spao je ispod 100. Zaključno sa jučerašnjim danom vakcinu je primilo 4861 lica, od kojih je 2985 lica revakcinisano. Nastavak vakcinacije i revakcinacije nastavlja se posle Uskršnjih praznika.

O nama Marina Veličković

Proverite još

PREVENTIVNI PREGLEDI U DOMU ZDRAVLJA U DESPOTOVCU NEDELJA 10.12.2023. od 08:00  do 16:00  časova

Preventivni pregledi biće organizovani u nedelju 10. decembra, u oko 170 zdravstvenih ustanova širom Srbije …