ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE DESPOTOVAC

Druga sednica Skupštine opštine Despotovac održana je danas, 08. septembra, sa početkom u 10:00 časova, u svečanoj sali Narodne biblioteke “Resavska škola” Despotovac. Sednicom, kojoj je prisustvovao 31 odbornik, predsedavao je predsednik Skupštine Opštine doktor Zlatko Marjanović. Sednici su prisustvovali i predsednik opštine Despotovac Nikola Nikolić i zamenik predsednika opštine Nenad Jovanović.

Dnevni red:

 1. Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Despotovac i polaganje zakletve;
 2.  Razmatranje Predloga odluke o Završnom računu Budžeta opštine Despotovac za 2019. godinu;
 3.  Razmatranje predloga odluke o vršenju eksterne revizije Završnog računa Budžeta opštine Despotovac za 2019. godinu;
 4.  Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o Budžetu opštine Despotovac za period januar-jun 2020. godine i donošenje Zaključka o usvajanju istog;
 5.  Razmatranje predloga odluke o izmeni Odluke o Budžetu opštine Despotovac za 2020. godinu;
 6.  Razmatranje predloga odluke o izmeni Kadrovskog plana organa opštine Despotovac za 2020. godinu;
 7.  Razmatranje Predloga odluke o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje direktora KSP “Stan” JP Despotovac, čiji je osnivač opština Despotovac;
 8. Razmatranje Predloga odluke o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Despotovac;
 9.  Razmatranje Predloga odluke o donošenju Operativnog plana odbrane od poplava za vode drugog reda, na teritoriji opštine Despotovac za 2020. godinu;
 10.  Razmatranje Predloga odluke o mrtvozorskoj službi na teritoriji opštine Despotovac;
 11.  Razmatranje predloga odluke o izmeni i dopuni Odluke o donošenju Programa obezbeđenja kadrovskih uslova za boju dostupnost u korišćenju primarne zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Despotovac za 2020. godinu;
 12.  Razmatranje Predloga odluke o izmeni odluke o naknadama za rad u organima Opštine i radnim telima organa Opštine;
 13.  Razmatranje Odluke o izmenama i dopunama Programa poslovanja sa finansijskim planom za 2020. godinu KSP “Stan” JP Despotovac i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na istu;
 14.  Razmatranje Predloga rešenja o imenovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije;
 15.  Razmatranje Predloga rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Despotovac;
 16. Razmatranje Predloga rešenja o prestanku mandata direktora KSP “Stan” JP;
 17.  Razmatranje Predloga rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora KSP “Stan” JP Despotovac;
 18. Razmatranje Predloga rešenja o imenovanju Školskog odbora Tehničke škole Despotovac;
 19.  Razmatranje Predloga rešenja o prestanku mandata člana Školskog odbora Osnovne škole “Đura Jakšić” iz Plažana;
 20. Pitanja i predlozi.

Odbornici Skupštine Opštine Despotovac na današnjem zasedanju usvojili su sve predložene tačke Dnevnog reda.

O nama Marina Veličković

Proverite još

ODRŽANA 67. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE DESPOTOVAC

Danas je održana 67. sednica Opštinskog veća opštine Despotovac, u Maloj sali Opštinske uprave. Sednicom …