ODRŽANA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE DESPOTOVAC

Treća sednica Skupštine Opštine Despotovac održana je danas, 09. septembra, sa početkom u 10:00 časova, u svečanoj sali Narodne biblioteke “Resavska škola” Despotovac.  Sednicom, kojoj je prisustvovalo 30 odbornika, predsedavao je predsednik Skupštine Opštine doktor Zlatko Marjanović. Sednici su prisustvovali predsednik Opštine Despotovac Nikola Nikolić i zamenik predsednika Opštine Nenad Jovanović.

Dnevni red: 

 1. Razmatranje Izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg programa za 2019.godinu JP “Resavska pećina” Despotovac i donošenje rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 2. Razmatranje Finansijskog izveštaja za 2019. godinu JP “Resavska pećina” Despotovac i donošenje rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 3. Razmatranje Odluke o raspodeli dobiti JP “Resavska pećina” Despotovac za 2019. godinu i donošenje rešenja o davanju saglasnosti na istu;
 4. Razmatranje Izmene programa poslovanja “JP” Resavska pećina Despotovac za 2020. godinu i donošenje rešenja o davanju saglasnosti na iste;
 5.  Razmatranje Dopune programa za korišćenje subvencija za zaštitu životne sredine i zaštitu prirode za 2020. godinu JP “Resavska pećina” Despotovac i donošenje rešenja o davanju saglasnosti na istu;
 6.  Razmatranje Finansijskog izveštaja za 2019. godinu KSP “Stan” JP Despotovac i donošenje rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 7.  Razmatranje Odluke o raspodeli dobiti KSP “Stan” JP Despotovac za 2019. godinu i donošenje rešenja o davanju saglasnosti na istu;
 8.  Razmatranje Izveštaja o radu PU “Rada Miljković” Despotovac za radnu 2019/2020 godinu i donošenje rešenja o davanju saglasnosti na istu;
 9.  Razmatranje Godišnjeg plana PU “Rada Miljković” Despotovac za radnu 2020/2021 godinu i donošenje rešenja o davanju saglasnosti na isti;
 10. Razmatranje Predloga odluke o dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Despotovac;
 11.  Razmatranje predloga odluke o imenovanju Opštinske komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica;
 12.  Razmatranje Predloga rešenja o imenovanju v.d. direktora Centra za socijalni rad Despotovac;
 13. Pitanja i predlozi;

Odbornici Skupštine Opštine na današnjem zasedanju usvojili su sve tačke dnevnog reda. Usvojena je odluka da će korišćenje javnih površina, u zimskom periodu, ugostitelji plaćati 40% od uobičajenog iznosa.

Direktor Doma zdravlja Despotovac – doktor Miodrag Rajić odbornike je upoznao sa informacijama vezanim za virus Covid19 u opštini Despotovac. Naveo je da je u mesecu septembru testirano ukupno 184 lica, od toga je 42 lica testirano PCR testom, dok je 142 lica testirano brzim testom iz krvi. Od ukupnog broja testiranih 5 lica je bilo pozitivno na virus u prethodnom mesecu. Direktor se takođe ovom prilikom dotakao Doma za stara lica pri Centru za socijalni rad Despotovac. Tri zaposlena lica su bila pozitivna, ali u tom periodu nisu bila na radnom mestu, a na posao su se vratila tek posle 2 negativna PCR testa. U  avgustu su testirani svi zaposleni i korisnici doma od strane Zavoda za javno zdravlje Ćuprija i svi testovi su bili negativni na Covid19.

O nama Marina Veličković

Proverite još

PREVENTIVNI PREGLEDI U DOMU ZDRAVLJA U DESPOTOVCU U NEDELJU 16.JUNA

U sklopu organizovanih preventivnih pregleda Ministarstva zdravlja u Domu zdravlja Despotovac, u nedelju, 16. juna, …