ODRŽANA SEDAMNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE DESPOTOVAC

U utorak, 31. januara 2023. godine, održana je sedamnaesta sednica Skupštine opštine Despotovac. U sali Skupštine opštine u Despotovcu je uz predsednika Skupštine opštine, Zlatka Marjanovića, bio prisutan trideset jedan odbornik, a sednici je prisustvovao i predsednik opštine Despotovac, Nikola Nikolić.
Na sednici se raspravljalo po sledećem dnevnom redu:
1. Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine;
2. Predlog odluke o određivanju granica građevinskog područja naseljenog mesta Bukovac na teritoriji opštine Despotovac;
3. Predlog odluke o izmeni odluke o Opštinskoj upravi;
4. Predlog odluke o dopuni Odluke o upravljanju javnim parkiralištima;
5. Predlog odluke o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za zaštitu prirode, razvoj turizma i ugostiteljstvo „Resavska pećina“, Despotovac, čiji je osnivač opština Despotovac;
6. Plan i program rada sa finansijskim planom Centra za kulturu „Sveti Stefan, despot srpski“, Despotovac za 2023. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na isti
7. Program rada sa finansijskim planom Narodne biblioteke „Resavska škola“, Despotovac za 2023. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na isti;
8. Plan i program rada sa finansijskim planom „Sportske organizacije Despotovac“ za 2023. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na isti; Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2022. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na isti;
9. Plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2023. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na isti;
10. Odluka o cenama komunalnih usluga proizvodnje i distribucije toplotne energije na području gradskog naselja Despotovac i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na istu;
11. Predlog rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Ustanove za sport „Sportska organizacija Despotovac“, Despotovac;
12. Predlog rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove za sport „Sportska organizacija Despotovac“, Despotovac;
13. Razmatranje Predloga pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stavrnim stanjem; Razrešenje sekretara Skupštine opštine Despotovac;
14. Postavljenje sekretara Skupštine opštine Despotovac i
15. Pitanja i predlozi.

O donešenim odlukama, rešenjima, pravilnicima i oglašenim javnim konkursima više na sledećem linku:

https://www.despotovac.rs/images/stories/Glasnik%20broj%202%20-%202023.pdf

O nama M. L.

Proverite još

USKORO POČINJE DRUGI FESTIVAL DEČIJIH POZORIŠTA „RESAVSKA ČAROLIJA“

Kao i prošle godine, sada več tradicionalno, u okviru dečije nedelje održaće se Festival dečijih …