ODRŽANA KONFERENCIJA ZA MEDIJE POVODOM REALIZACIJE PROJEKTA “KLJUČNI KORACI KA RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI U OPŠTINI DESPOTOVAC”

U petak, 22. decembra 2023. godine u Maloj sali zgrade opštinske uprave, održana je konferencija za medije povodom realizacije projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti u opštini Despotovac”.

Na konferenciji je govorila Gordana Jablanović, članica Saveta za rodnu ravnopravnost opštine Despotovac, koja je rekla da ovaj projekat ima za cilj uspostavljanje, razvijanje i kontinuirano implementiranje rodne ravnopravnosti u svim segmentima rada i života, kako javnog, tako i civilnog sektora opštine Despotovac i da je projekat realizovan u saradnji sa UN VOMEN organizaciom, sredstvima Evropske unije, a u okviru konkursa Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije kao krovnog tela u državi za sprovođenje javne politike rodne ravnopravnosti. Do sada su u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, održane 3 aktivnosti: izrada Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost za period od 2023. do 2026. godine, zatim edukativni trening na temu Ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim područijima i prezentacija rezultata projekta i održivosti projekta u okviru konferencije za medije. Nakon ovih aktivnosti u planu je da se sprovede još jedna edukacija žena na temu ženskog preduzetništva, kao i niz aktivnosti sa civilnim sektorom u cilju podizanja svesti o važnosti konkretnog i suštinskog implemetiranja politike rodne ravnopravnosti u svim segmetima jedne zajednice.

O nama M. L.

Proverite još

OBAVEŠTENJE O ISKLJUČENJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 20. JUN

Elektrodistribucija obaveštava da će zbog seče rastinja ispod DV 10 kv Virine – Ćuprija, dana …