Održana četrnaesta sednica Skupštine opštine Despotovac

Juče, 12.jula 2022.godine, održana je četrnaesta sednica Skupštine opštine Despotovac. Sednicom, kojoj je prisustvovalo 27 odbornika, predsedavao je doktor Zlatko Marjanović.

Pored odbornika i direktora javnih preduzeća, sednici je prisustvovao i predsednik opštine Despotovac – Nikola Nikolić.

DNEVNI RED:

  1. Potvrđivanje mandata odbornika;
  2. Razmatranje predloga odluke o pristupanju izrade Plana razvoja opštine Despotovac za period od 2023. do 2030. godine;
  3. Razmatranje odluke o kreditnom zaduženju KSP “San” JP i davanju saglasnosti na istu;
  4. Razmatranje izmene i dopune Statuta Centra za kulturu “Sveti Stefan, despot srpski” Despotovac i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na iste;
  5. Razmatranje Pravilnika o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za kulturu Sveti Stefan, despot srpski” Despotovac i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
  6.  Pitanja i predlozi.

S obzirom da je odbornik u okviru prve tačke dnevnog reda bio odsutan, Verifikacioni odbor nije zasedao, tako da je potvrđivanje mandata odbornika ostavljeno za narednu sednicu Skupštine opštine.

Direktor KSP “Stan” JP Vladan Jovković izneo je prisutnim odbornicima probleme ovog preduzeća i istakao da je kredit neophodan kako bi se rešili određeni finansijski problemi.

“Danas, sada u ovom trenutku, na terenu ima šest havarija. Troškovi popravke, ne računajući troškove radne snage, iznose oko 600.000 dinara. I tako je svakog dana, ni jedan dan ne prođe bez neke havarije, od kojih je jedna obavezno veća. Kredit nam je potreban kako bi se popunile neke finansijske praznine, odnosno sredstva će se koristiti za tekuće poslovanje preduzeća”, istakao je Jovković.

Predsednik opštine Nikola Nikolić pozvao je prisutne odbornike da podrže predlog odluke o kreditnom zaduženju KSP “Stan” JP,

“U ovom trenutku nam je najveći problem velika potrošnja električne energije i dugovi koji se zbog poskupljenja nagomilavaju. Naš predlog je bio da preduzeće uzme kredit i izmiri dugovanja za struju, kako ne bi došlo do isključenja koje bi ugrozilo snabdevanje građana vodom. Na taj način će komunalno preduzeće biti rasterećeno na duži vremenski period. Svesni smo svakodnevnioh havarija koje se dešavaju na vodovodnoj mreži, kao i problema koje ovo preduzeće ima, tako da će ovim kreditom normalizovati svoj rad. Hteo bih da podsetim sve građane da opština nema kreditnih zaduženja, nismo uzimali ni jedan kredit, a poslednji je isplaćen u mesecu februaru i reč je o kreditima koji su uzeti još pre 20 godina, bio ih je tri, a sada nemamo ni jedan. Tako da kredit koji bi uzelo komunalno preduzeće je jako mali u odnosu na kreditnu sposobnost opštine, koja bi bila garant tog kredita.

Doktor Zlatko Marjanović istakao je da je ovo najbitnija tačka dnevnog reda i jedan od najvažnijih razloga da se ova sednica održi.

“Nikakve kredite nismo podizali, ali je sada to neophodno kako bi Javno komunalno preduzeće mogli malo da revitalizujemo. Ovaj kredit je realan i nužan, tako da pozivam sve odbornike da podržimo ovu tačku dnevnog reda”, istakao je predsednik Skupštine opštine.

Za ovu tačku dnevnog reda glasalo je 26 odbornika.

U okviru tačke 6 Dnevnog reda, doktor Marjanović se obratio prisutnima.

“Želeo bih da se zahvalim pre svega direktorima Narodne biblioteke, Tehničke i Osnovne škole, kao i svim zaposlenima koji su nam pomagali u dosadašnjem radu Skupštine opštine. Znate da smo u biblioteci, kao i u srednjoj i osnovnoj školi bili podstanari, te im se sa ovog mesta zahvaljujem. Zahvaljujem se i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave koje nam je pomoglo da budemo svoji na svome, pa da se za sledeću sednicu Skupštine uselimo u novu salu. Pozivam sve odbornike, da u dogovoru sa sekretarom Skupštine obavimo neke obuke, kako bi mogli brže i jasnije da koristimo te nove sisteme. Nadam se da ćemo i mi kao odbornici, predstavnici građana biti mnogo brži, bolji i efikasniji i da ćemo sve odluke koje budemo donosili u narednom periodu donositi u korist građana opštine Despotovac. “

O nama Marina Veličković

Proverite još

ISKLJUČENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZBOG SEČE RASTINJA

EPS obaveštava građane da će u petak, 19. aprila 2024. godine, u vremenskom intervalu od …