OBAVEŠTENJE – Štab za vanredne situacije opštine Despotovac

Кako bi građani opštine Despotovac, a i šira javnost, bili što bolje informisani i kako bismo sprečili moguće nesrećne slučajeve i ljudske žrtve, zamoljeni smo dopisom br. 3963-1 od strane komandanta Intervidovskog poligona „Pasuljanske livade“, potpukovnika Nebojše Lojpura, da putem elektronskih i štampanih medija obavestimo javnost o opasnostima i zabranama koje se odnose na kretanja i postupanja ljudi u rejonu Dobre vode i Кrčor.

Mesta gde se nalaze neeksplodirana ubojna sredstva Vojska Srbije će vidno obeležiti adekvatnom trakom.

Najstrožije se zabranjuje kretanje građana i napasanje stoke u rejonu Dobra voda i Кrčor.
Najstrožije se zabranjuje dodirivanje i sakupljanje neeksplodiranih zrna i granata, jer mogu ugroziti živote ljudi.

Protiv lica koja se nađu na ovom području biće pokrenut postupak pred nadležnim organima, a u slučaju povređivanja Vojska Srbije neće snositi odgovornost i neće plaćati odštetu. Obaveza svakog pojedinca, koji na terenu uoči navedena neekslodirana sredstva, je da odmah obavesti predstavnike vojske i policije.

Štab za vanredne situacije Opštine Despotovac

O nama Marina Veličković

Proverite još

ISKLJUČENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZBOG SEČE RASTINJA

EPS obaveštava građane da će u petak, 19. aprila 2024. godine, u vremenskom intervalu od …