OBAVEŠTENJE O KONTROLI VODOMERA

KSP “STAN” JP Despotovac оbaveštava korisniке komunalnih usluga – potrošnja vode, u stanovima stambenih objekata, da će vršiti kontrolu internih vodomera kod korisnika u delu evidencije stanja i ispravnosti mernih instrumenata – vodomera.
Kontrola će se vršiti od 26. jula 2023. godine pa na dalje, te se mole korisnici da omoguće pristup mernim instrumentima, kako bi se međusobno, od strane davaoca i korisnika usluga, utvrdilo činjenično stanje.
Napominje se da se postupak utvrđivanja stanja i kontrole ispravnosti mernih instrumenata sprovodi u skladu sa odredbama zakona o komunalnim delatnostima i odredbama odluke o izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže donete od strane SO Despotovac.

O nama M. L.

Proverite još

U TOKU JE POPIS POLJOPRIVREDE

Popis poljoprivrede, sprovodi se od 01. oktobra do 15. decembra u skladu sa odredbama Zakona …