NAUČNI SKUP ,,SREDNjI VEK U SRPSKOJ NAUCI, ISTORIJI, KNjIŽEVNOSTI I UMETNOSTI XIV”

U Narodnoj biblioteci „Resavska škola“, u Despotovcu, u subotu i nedelju, 19. i 20. avgusta, održaće se naučni skup pod naslovom ,,Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti XIV“.

PROGRAM NAUČNOG SKUPA:

SUBOTA, 19. AVGUST
10.00 časova

Sećanje na akademika Dragoslava Mihailovića

Predsedava: prof. dr Radivoj RADIĆ
1. Radivoj RADIĆ (Beograd): Trivali i Trivalija (povodom starog srpskog zapisa br. 4429)
2. Zlata BOJOVIĆ (Beograd): Knez Lazar u tradiciji Boke Kotorske
3. Tomislav JOVANOVIĆ (Beograd): Žitije prvomučenice i apostolije Tekle u srpskim prepisima XIV veka
4. Miloš IVANOVIĆ (Beograd): Osmanski zapovednici u Žitiju despota Stefana Lazarevića Konstantina Filozofa
5. Aleksandar KRSTIĆ (Beograd): Prodor Turaka i borba za opstanak srpske države (1371–1459) u udžbenicima istorije krajem XIX i početkom XX veka

PAUZA

11.30 časova
Predsedava: dr Ljiljana STOŠIĆ
1. Ljiljana JUHAS-GEORGIEVSKA (Beograd): Drugo putovanje Svetog Save u Svetu zemlju u viđenju jeromonaha Domentijana i Teodosija Hilendarca
2. Jelena STOŠIĆ (Niš): Terminologija bračnog prava u Zakonopravilu Svetog Save
3. Branislav CVETKOVIĆ (Jagodina): Sveti Simeon Nemanja i politička teorija Lazarevića
4. Ljiljana STOŠIĆ (Beograd): Predstave životinja u srpskom postvizantijskom slikarstvu i baroku
5. Branka IVANIĆ (Beograd): Katalog posuda od metala od XIII do XIX veka u zbirci Narodnog muzeja Srbije
6. Predrag MILOSAVLjEVIĆ (Beograd): Delo Pseudo-Dionisija Areopagita i srpska kultura u doba despotovine (II deo)

NEDELjA, 20. AVGUST

10.00 časova
Predsedava: dr Branislav CVETKOVIĆ
1. Vladan JOVANOVIĆ (Beograd): Leksikografske napomene Dimitrija Bogdanovića uz prevod Lestvica svetog Jovana Lestvičnika (prilog srpskoj teorijskoj leksikografiji i terminologiji)
2. Milivoje SPASIĆ (Beograd): Brankovići i Nemanjići u istorijskim dramama Milutina Bojića
3. Nataša VULOVIĆ EMONTS, Marija ĐINĐIĆ (Beograd): Paremiološka slika sveštenih lica u srpskom i turskom jeziku (kontrastivni pristup)

PAUZA

11.00 časova
Predsedava: prof. dr Zoran RANKOVIĆ
1. Zoran RANKOVIĆ (Beograd): Beleške o Lazarevićima u istoriografskim izvorima rukopisne zbirke Biblioteke Srpske patrijaršije u Beogradu
2. Marina SPASOJEVIĆ (Beograd): Skazanije o pismeneh Konstantina Filozofa – izvor za istoriju srpske gramatikografije
3. Danijela RADONjIĆ (Beograd): O nazivima jela od srpske srednjovekovne trpeze do danas
4. Anđela GAVRILOVIĆ (Beograd): Sveta Trojica u književnosti i umetnosti Moravske Srbije sa posebnim osvrtom na istoimenu fresku u Ramaći

 

O nama M. L.

Proverite još

U TOKU JE POPIS POLJOPRIVREDE

Popis poljoprivrede, sprovodi se od 01. oktobra do 15. decembra u skladu sa odredbama Zakona …