ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ
САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ
КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ

 

У оквиру реализације Програма мера подршке у циљу унапређења енергетске ефикасности на територији општине Деспотовац у 2022. години бр. 400-17/2022-02 од 25.01.2022. године, у циљу финансијске подршке породичним кућама и становима у стамбеним зградама у процесу енергетске санације за 2022. годину, а у складу са чланом 15. став 1. Правилника о суфинансирању енергетске санације, породичних кућа и станова
путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте бр. 400-137/2022-02 (у даљем тексту Правилник) расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe и
унапређењу термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља.

Eнергетскa санација у домаћинствима спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве радовима уградње соларних панела за производњу електричне енергије и радовима на унапређењу термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Деспотовац. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса. Циљ спровођења мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређења термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Деспотовац.

Све потребне информације, као и конкурсну документацију, можете наћи на сајту општине, односно на следећем линку: https://www.despotovac.rs/images/stories/Javni%20poziv%20solarni%20paneli%202022.pdf.

 

O nama Marina Veličković

Proverite još

U TOKU JE POPIS POLJOPRIVREDE

Popis poljoprivrede, sprovodi se od 01. oktobra do 15. decembra u skladu sa odredbama Zakona …