ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда

ЈАВНИ КОНКУРС 

за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општине Деспотовац за 2022. годину

    1. Дана 20.07.2022. расписан је Јавни позив за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима (домаћинствима) у спровођењу мера породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 на територији општине Деспотовац
    2. Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Деспотовац
    3.  Рок за подношење пријава је 21 календарских дана од дана објављивања на званичној интернет страници www.despotovac.rs и огласној табли  општинске управе Деспотовац,

Конкурс је отворен закључно са даном 10.08.2022. године.

Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

 

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и  стамбених зграда – које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде   – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе Деспотовац, или препоручено поштом на адресу:

 

Општинска управа Деспотовац

Комисија за реализацију мера енергетске санације,

Ул. Милосава Здравковића Ресавца бр. 4, Деспотовац 35213

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на контакт телефон 035/611-117 и на електронску адресу: е-mail: opstina@despotovac.rs

 

            Све потребне информације, као и конкурсну документацију можете наћи на сајту општине Деспотовац: http://www.despotovac.rs, у одељку “КОНКУРСИ”.

 

O nama Marina Veličković

Proverite još

OBAVEŠTENJE O ISKLJUČENJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 20. JUN

Elektrodistribucija obaveštava da će zbog seče rastinja ispod DV 10 kv Virine – Ćuprija, dana …