Vesti

Vesti

23.04.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 59 pregleda. Za 25 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus je bilo pozitivno 11 lica. Na dan 23.04.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac rеgistrоvаno je ukupno 119 slučајa оbоlеlih …

Detaljnije

22.04.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 65 pregleda. Za 26 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus je bilo pozitivno 7 lica. Na dan 22.04.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac rеgistrоvаno je ukupno 117 slučајa оbоlеlih …

Detaljnije

21.04.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

  U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 59 pregleda. Za 29 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus je bilo pozitivno 5 lica. Na dan 21.04.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac rеgistrоvаno je ukupno 116 slučајa …

Detaljnije

20.04.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 72 pregleda. Za 37 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus je bilo pozitivno 10 lica. Na dan 20.04.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac rеgistrоvаno je ukupno 125 slučајa оbоlеlih …

Detaljnije

18.04.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 40 pregleda. Za 16 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 11 lica. Na dan 18.04.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac rеgistrоvаno je ukupno 123 slučајa оbоlеlih …

Detaljnije

17.04.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

  U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 70 pregleda. Za 37 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus je bilo pozitivno 6 lica. Na dan 17.04.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac rеgistrоvаno je ukupno 132 slučајa …

Detaljnije

16.04.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 57 pregleda. Za 20 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus je bilo pozitivno 7 lica. Na dan 16.04.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac rеgistrоvаno je ukupno 142 slučајa оbоlеlih …

Detaljnije

15.04.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 69 pregleda. Za 34 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus je bilo pozitivno 8 lica. Na dan 15.04.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac rеgistrоvаno je ukupno 145 slučајa оbоlеlih …

Detaljnije

14.04.2021. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

  U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 63 pregleda. Za 26 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 3 lica. Na dan 14.04.2021. godine na teritoriji opštine Despotovac rеgistrоvаno je ukupno 155 slučајa …

Detaljnije