Vesti

Vesti

23.04.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 14 pregleda. Za 11 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 2 lica. Na dan 23.04.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 19 lica su pozitivna na virus covid19. …

Detaljnije

21.04.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 25 pregleda. Za 14 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 3 lica. Na dan 21.04.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 16 lica su pozitivna na virus covid19. …

Detaljnije

18.04.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 7 pregleda. Za 6 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus je bilo pozitivno 1 lice. Na dan 18.04.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 25 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

16.04.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 40 pregleda. Za 22 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 2 lica. Na dan 16.04. 2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 28 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

14.04.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 39 pregleda. Za 26 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 6 lica. Na dan 14.04.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 29 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

12.04.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 40 pregleda. Za 27 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 3 lica. Na dan 12.04.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 27 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

11.04.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 20 pregleda. Za 19 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 2 lica Na dan 11.04.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 27 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije

09.04.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 39 pregleda. Za 19 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 3 lica Na dan 09.04.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 29 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije

08.04.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 47 pregleda. Za 28 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 4 lica. Na dan 08.04.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 29 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

07.04.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 53 pregleda. Za 29 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 4 lica. Na dan 07.04.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 29 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije