Marina Veličković

08.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljen 61 pregled. Za 39 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus je bilo pozitivno jedno lice. Na dan 08.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 39 lica su pozitivna na virus …

Detaljnije

07.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 32 pregleda. Za 15 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 3 lica. Na dan 07.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 43 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije

05.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 45 pregleda. Za 26 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 11 lica. Na dan 05.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 44 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije

04.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 42 pregleda. Za 28 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 3 lica. Na dan 04.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 42 lica je pozitivno na virus covid19. …

Detaljnije

03.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljen 61 pregled. Za 34 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 9 lica. Na dan 03.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 45 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije

01.03.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 78 pregleda. Za 43 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 5 lica. Na dan 01.03.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 65 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije

27.02.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juce je obavljeno 56 pregleda. Za 29 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 10 lica. Na dan 27.02.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 102 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije

26.02.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 85 pregleda. Za 31 lice je utvrđeno da ispunjava kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 9 lica. Na dan 26.02.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 136 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije

25.02.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 87 pregleda. Za 34 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 6 lica. Na dan 25.02.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 174 lica je pozitivno na virus …

Detaljnije

24.02.2022. Epidemiološka situacija na teritoriji opštine Despotovac

U Covid ambulanti pri Domu zdravlja u Despotovcu juče je obavljeno 80 pregleda. Za 47 lica je utvrđeno da ispunjavaju kriterijume za sumnju na virus SARS-CoV-2. Posle obavljenog testiranja na virus su bila pozitivna 14 lica. Na dan 24.02.2022. godine na teritoriji opštine Despotovac 205 lica je pozitivno na virus covid19. …

Detaljnije