11.02.2022. ODRŽANA JEDANAESTA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE DESPOTOVAC

Juče, 11.februara 2022.godine, sa početkom u 12.00 časova u restoran sali Tehničke škole u Despotovcu, održana je jedanaesta sednica Skupštine Opštine Despotovac.

Sednici, kojom je predsedavao doktor Zlatko Marjanović, prisustvovao je i predsednik opštine Despotovac – Nikola Nikolić, zamenik predsednika opštine – Nenad Jovanović, direktori javnih preduzeća, kao i 29 odbornika.

Primedbi na Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine nije bilo, te je isti usvojen, kao i dopuna dnevnog reda i dnevni red u celosti.

DNEVNI RED:

 1. Utvrđivanje prestanka mandata odbornika;
 2. Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Despotovac;
 3. Razmatranje Predloga o izmeni Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Despotovac;
 4. Razmatranje Predloga odluke o dopuni Odluke o donošenju Programa obezbeđenja kadrovskih uslova za bolju dostupnost i pristupačnost u korišćenju primarne zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Despotovac za 2022.godinu;
 5. Razmatranje izmenjenog Finansijskog plana PU “Rada Miljković” za 2021.godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na plan;
 6. Razmatranje Finansijskog plana PU “Rada Miljković” za 2022.godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na plan;
 7. Razmatranje izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Narodne biblioteke “Resavska kola” za 2021.godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj;
 8.  Razmatranje izveštaja o radu sa Finansijskim izveštajem Centra za kulturu “Sveti Stefan, despot srpski” za 2021.godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na izveštaje;
 9. Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad Despotovac za 2021.godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na izveštaje;
 10. Razmatranje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Ustanove za sport “Sportske organizacije Despotovac” za 2021.godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj;
 11. Razmatranje Izveštaja o radu i Izveštaj o finansijskom poslovanju Crvenog krsta Despotovac za 2021.godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj;
 12. Razmatranje Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za socijalni rad “Despotovac” broj 55100-78/22 od 02.februara 2022.godine i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik;
 13. Razmatranje Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u KSP “Stan” JP broj 234 od 03.marta 2022.godine i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik;
 14.  Razmatranje zahteva KSP “Stan” JP za davanje saglasnosti na utvršene cene komunalnih usluga proizvodnje i distribucije toplotne energije na području naseljenog mesta Despotovac za grejnu sezonu 2022.godine  i donošenje Rešenja o davanu saglasnosti na Zahtev;
 15. Razmatranje Predloga rešenja o imenovanju Izborne komisije opštine Despotovac;
 16. Razmatranje Predloga rešenja o imenovanju Komisije za planove opštine Despotovac;
 17. Razmatranje Predloga rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora JP “Resavska pećina”;
 18. Razmatranje Predloga rešenja o prestanku dužnosti predsednika i člana Komisije za izbor, imenovanja i administrativne poslove;
 19. Razmatranje Predloga rešenja o izboru članova Komisije za izbor, imenovanja i administrativne poslove;
 20. Razmatranje Predloga rešenja o prestanku dužnosti člana Komisije za dodelu javnih priznanja i nagrada opštine Despotovac;
 21. Razmatranje Predloga rešenja o imenovanju člana Komisije za dodelu javnih priznanja i nagrada opštine Despotovac;
 22. Izbor člana Opštinskog veća opštine Despotovac;
 23. Pitanja i predlozi;

SVE TAČKE DNEVNOG REDA SU USVOJENE. 

Odbornica Ana Nikolić podnela je na zakonom predviđen način ostavku na mesto odbornika Skupštine opštine Despotovac, kao i odbornik Miroslav Pavković na prethodnoj sednici Skupštine opštine.

Potvrđeni su mandati odbornicima Srbi Petroviću iz Zlatova (sa liste Aleksandar Vučić – za našu decu) i Ivanu Đorđeviću iz Popovnjaka ( sa liste koalicije okupljene oko SPS-a).

Tajnim glasanjem usvojen je predlog da za člana Opštinskog veća bude izabran Radoljub Mišković iz Lipovice.  Glasalo je svih 29 prisutnih odbornika. Predlog je podržalo 28 odbornika, dok je jedan listić u kutiji bio nevažeći.

U okviru tačke “razno” prisutnima su se obratili predsednik Skupštine i predsednik Opštine Despotovac.

Doktor Zlatko Marjanović se osvrnuo na razliku u cenama pojedinih artikala u našoj opštini u poređenju sa cenama istih u okolnim mestima.

“Hteo bih da vam se obratim ne samo kao predsednik Skupštine, već i kao stanovnik ove opštine, neko ko ovde živi i radi. Uzećemo za primer cenu gasa za vozila u opštini Despotovac. Tokom januara meseca bila je najskuplja u Pomoravlju. Pošto svakodnevno putujem, u prilici sam bio da ispratim cene, kao što je cena plina za automobile, koja je u Despotovcu iznosila 99,99 dinara, dok je u obližnjoj opštini na pumpi istog vlasnika bila 90,90 dinara. Dakle, građani opštine Despotovac su celog januara plaćali 9 dinara skuplje, u odnosu na građane drugih opština i gradova. Ovo se dakle odnosi na vlasnike benzinskih pumpi u samom Despotovcu, konkretno se ovaj primer odnosi na “Mihajlović” pumpu. Mi u Lokalnoj samoupravi smo se potrudili da omogućimo najmanje takse u Pomoravlju, pa zaista ne vidim razlog za ovoliku razliku u ceni.  U februaru sam takođe pratio cenu, snižena je na 95,50 dinara, ali je u obližnjem gradu spuštena na 89,90 dinara, opet dakle jeftinije nego u Despotovcu. Mi imamo dva načina, ili da povećamo takse za pumpe u Despotovcu ili da obavimo razgovor sa vlasnicima”, istakao je Marjanović, koji je sve prisutne zamolio da na sledećim sednicama Skupštine iznesu sva odstupanja u cenama kod artikala koje svakodnevno kupuju, jer je to problem koji je potrebno rešavati.

Predsednik opštine Nikola Nikolić, započeo je obraćanje upoznajući prisutne sa situacijom u Domu za stara lica pri Centru za socijalni rad.

” Sinoć oko pola 7 izbio je požar u Domu za stare. Uključeni su vatrogasci, Štab za vanredne situacije, lokalna samouprava i sve je u najboljem redu, nema povređenih, nije bilo nikakvih evakuacija, samo su korisnici sa sprata premešteni u prizemlje. Požar je nastao, nezvanično, od dimnjaka koji se zapalio. Uskoro će biti rekonstruisan deo krova koji je oštećen, a i sama šteta nije velika.

Hteo bih da spomenem i problem koji imamo sa prikupljanjem smeća od strane firme ASA. Naša borba traje više od godinu dana, pokušali smo na sve načine da ih nateramo da poboljšaju svoju uslugu, čak i inspekcijskim kaznama, ali i sami ste svedoci kakva je situacija. Pokušaćemo da pronađemo način da oni svoj posao počnu da rade kako treba, u suprotnom raskinućemo ugovor. Opština pomenutoj firmi ne duguje ni jedan dinar, a dva miliona opštinu košta deponovanje smeća.

Što se tiče još jedne aktuelne teme, a to je energetska efikasnost. Taj program je počeo da se sprovodi prošle godine, ali naša opština nije konkurisala zbog jako mao sredstava. Samo milion dinara je bilo predviđeno za našu opštinu, što je jako mala suma, jer bi bilo daleko više nezadovoljnih nego zadovoljnih ljudi. Mi smo sada u budžetu predvideli 5 miliona dinara, Ministarstvo energetike još toliko, predali smo projekat i u toku juna-jula će se započeti realizacija.  Građani će putem javnog poziva biti obavešteni”, istakao je Nikolić, koji je dodao da tim koji se bavi projektima i konkursima radi punom parom i da će u ovoj godini biti veliki broj projekata realizovan.

O nama Marina Veličković

Proverite još

POLAGANJEM VENACA OBELEŽENA GODIŠNJICA NESREĆE U JAMI STRMOSTEN

U petak, 21. aprila 2023. godine, položeni su venci kod spomenika Cvet u kamenu u …